Lijalinių vandenų surinkimas

Lijaliniai (naftuoti) vandenys – nuosėdos, atsirandančios naftos tanklaiviuose bei laivų naftos cisternose, „negyvasis inventorius“ (naftos atliekos) yra skirtingos savo sandara ir yra mišrios sistemos, kurią sudaro naftos produktai, vandens ir mechaninės priemaišos, o jų proporcija būna labai įvairi. Atliekų sandara ir pasiskirstymas gali iš esmės skirtis.

Ilgainiui šios nuosėdos įsisenėja dėl mazuto lengvųjų dalelių, oksidacijos ir sudervėjimo, asfaltenų transformacijos ir dervos kituose produktuose, kogloidinių dalelių konglomerato formavimosi ir dėl kitų organinės ir neorganinės kilmės mechaninių priemaišų skverbimosi. Tokių kompoziciškai pakrikusių sistemų patvarumas, palyginti su jų susiskaidymu, yra žymiai padidėjęs ir jų apdorojimas ir panaudojimas yra viena sudėtingų problemų.

Tai yra ypatinga triumo vandens, kuriame yra naftos produktų, šalinimo problema. Tarptautinio Aplinkos Apsaugos Konvencijos 73/78 nutarimu leidžiama šalinti naftuotus vandenis, išvalytus iki 15ml/l.

Dėl jūros vandens, naudojamo skirtingo panaudojimo ir tipų laivo įrengimų veikimui užtikrinti, pratekėjimo sistemų netobulumo jo dalis patenka į laivo gamybines zonas, kur gali susimaišyti su skirtingomis taršiomis medžiagomis ar kitu užterštu vandeniu ir sudaryti lijalinius vandenis.